DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI SƠN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Sơn
Địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.886.601

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
2 Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
3 Giấy chứng sinh
4 Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu
5 Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
6 Văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh hoặc giấy cam đoan về việc sinh (trường hợp không có Giấy chứng sinh )
7 Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh
8 Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn