DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI SƠN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Sơn
Địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.886.601

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình đề nghị cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục hoạt động giáo dục
2 Chương trình, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục
3 Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn