DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

UBND PHƯỜNG THANH SƠN

Tên cơ quan: Đảng ủy – HĐND - UBND phường Thanh Sơn

Địa chỉ: Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục:
 Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám
Cơ quan thực hiện: Trạm Y tế phường/xã
Cơ sở pháp lý:
           Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Trình tự thực hiện:
           Bước 1: Bố, mẹ và người thân thích của trẻ có trách nhiệm điền vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu) và nộp cho Trạm Y tế xã, phường vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).
          Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm Y tế xã, phường phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.
  Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm Y tế phường/xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm Y tế phường/xã.
Thành phần và số lượng:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu)
  Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện: Bố, mẹ và người thân thích của trẻ.
Kết quả: Giấy Chứng sinh
Yêu cầu và điều kiện: Không có
Lệ phí: Không có

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn