DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội qua TTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.
- Bước 2: Cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn người sử dụng lao động bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Bước 3: Người sử dụng lao động đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) nộp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần hồ sơ: Văn bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
* Số lượng hồ sơ: 01 bản.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động có  người lao động nước ngoài làm việc.
f)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
h) Lệ phí: Không quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ luật Lao động năm 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175);
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn