DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG NINH DƯƠNG
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ninh Dương
Địa chỉ: Khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.881.568
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân hồ sơ gửi đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.
- Bước 5: Đối tượng nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 05)
- Bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau:
+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;
+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
+ UBND xã: 03 ngày làm việc;
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện: Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin.
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 05).
Yêu cầu, điều kiện: Không
Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy khai sinh
2 Sổ hộ khẩu
3 Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
4 Biên bản của gia đình hoặc họ tộc
5 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
6 Bản khai
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn