DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG BÌNH NGỌC
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Bình Ngọc
Địa chỉ: Khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.780.905
Email: ubndxbinhngoc_tpmc@quangninh.gov.vn


GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân lập hồ sơ theo quy định, nộp tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và lập danh sách kèm hồ sơ gửi đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ, giấy tờ theo quy định gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.
- Bước 5: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến  bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05);
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng "Có công với nước", huân chương Kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng:
Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng Không  tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương Kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
Trường hợp Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình, ghi tên nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định.
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
f)Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã; Phòng LĐTBXH; Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
g) Kết quả thực hiện TTHC:
- Quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng (Mẫu CC2 Thông tư số 05)
- Quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng (Mẫu CC3 Thông tư số 05)
h) Lệ phí: Không
i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản khai cá nhân (Tải biểu mẫu)
2 Danh sách đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
3 Bằng "Tổ quốc ghi công"
4 Huân chương kháng chiến
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn