DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG KA LONG
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ka Long
Địa chỉ: Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật
2 Giấy chứng sinh
3 Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu
4 Văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh hoặc giấy cam đoan về việc sinh (trường hợp không có Giấy chứng sinh )
5 Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập
6 Văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký khai sinh
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn