DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

* Trình tự thực hiện:
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, Phối hợp với  Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định hồ sơ, kiểm tra; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành phối hợp, tham mưu;
- Nếu không đạt yêu cầu: ra thông báo kết quả thẩm định của cấp tỉnh
- Nếu đạt yêu cầu trình UBND tỉnh xem xét, ra Quyết định
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.
            * Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ
- Tờ trình về việc thành lập trường;
- Đề án thành lập trường;
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính…
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Phí, lệ phí: Không
* Kết quả thực hiện TTHC:
- Quyết định thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thông báo kết quả thẩm định (nếu chưa đạt yêu cầu).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 4/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường
2 Tờ trình về việc thành lập trường
3 Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn