DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

* Trình tự thực hiện
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Giáo dục Trung học tham mưu; Trình Giám đốc Sở xem xét, Quyết định.
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.
          * Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đường bưu điện
* Thành phần, số lượng bộ hồ sơ
- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
- Biên bản kiểm tra.
- Số lượng: 01 bộ hồ sơ.
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Trường trung học công lập; Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục.
          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
          - Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thông báo bằng Văn bản nếu chưa đạt yêu cầu.
* Lệ phí:  Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 4/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Biên bản kiểm tra
2 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
3 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
4 Biên bản kiểm tra
5 Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại
6 Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn