DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cẩm Thịnh
Địa chỉ: Đường Trần Phú - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
E-mail: ubndcamthinh@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
2.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai ngay khi thực hiện nuôi trồng.
- Bước 2:
+ Các hộ chăn nuôi: trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai.
+ Các hộ nuôi trồng thủy sản được UBND cấp xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.
2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6  tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;
b) Số lượng: 01 bộ
2.4.Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai
2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: các tổ chức, cá nhân.
2.6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã;
2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận của UBND cấp xã.
2.8. Phí, lệ phí: Không
2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;
2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: không.
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ “Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh”.

 
 
 

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn