DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đề nghị hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

* Trình tự thực hiện:
+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định.
+ Người lao động có nhu cầu học nghề nộp hồ sơ tại Bộ phận hành chính công tỉnh; Hành chính công thành phố Cẩm Phả; Hành chính công huyện Tiên Yên.
+ Cán bộ Bộ phận hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và trao giấy hẹn trả kết quả cho người lao động.
* Cách thức thực hiện:
+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh; Hành chính công thành phố Cẩm Phả; Hành chính công huyện Tiên Yên. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đề nghị hỗ trợ học nghề;
+ Bản sao Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân;
* Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hỗ trợ học nghề.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề Nghị hỗ trợ học nghề ( mẫu số 18); (Ban hành tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 282015/NĐ-CP ngày 12/13/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

- Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề
2 Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
3 Chứng minh nhân dân
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đề nghị hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn