DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và trả quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

* Trình tự thực hiện:
+ Người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;
+ Người lao động hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận hành chính tỉnh; Hành chính công thành phố Cẩm Phả; Hành chính công huyện Tiên Yên.
+ Cán bộ Bộ phận hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và trao giấy hẹn trả kết quả cho người lao động.
* Cách thức thực hiện:
+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh, hành chính công thành phố Cẩm Phả, hành chính công huyện Tiên Yên. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Bản sao công chứng Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐLV, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đúng pháp luật;
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân;
+ Sổ BHXH: 01bản gốc và 01 bản sao.
Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hưởng trợ cấp   thất nghiệp.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề Nghị hưởng Trợ cấp thất nghiệp ( mẫu số 03) Ban hành tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 282015/NĐ-CP ngày 12/13/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp;

- Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Sổ Bảo hiểm xã hội
2 Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
3 Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động
4 Chứng minh nhân dân
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và trả quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn