DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

* Trình tự thực hiện:
+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp 01 bộ hồ Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
+ Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận hành chính công tỉnh; Hành chính công thành phố Cẩm Phả; Hành chính công huyện Tiên Yên.
+ Cán bộ Bộ phận hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và trao giấy hẹn trả kết quả cho người lao động.
* Cách thức thực hiện:
+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh; Hành chính công thành phố Cẩm Phả; Hành chính công huyện Tiên Yên.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Bản sao Bảng tính trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
+ Bản sao Phụ lục ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm;
+ Bản sao Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Bản sao Phiếu tư vấn, Giới thiệu việc làm;
+ Bản sao Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Thông báo về việc tìm kiếm việc làm;
+ Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
* Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ( mẫu số 11); Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ( mẫu số 10); Đề Nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ( mẫu số 3); Phiếu tư vấn Giới thiệu việc làm ( mẫu số 01); Thông báo về việc tìm kiếm việc làm ( mẫu số 16); Phụ lục ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm;  (Ban hành tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 282015/NĐ-CP ngày 12/13/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

- Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

STTBộ hồ sơ gồm
1 Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
2 Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
3 Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn