DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trả kết quả cho người dân.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 18.
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ; 02 bộ bản vẽ thiết kế xin cấp GPXD.
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng
* Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”;
- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN.
- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

STTBộ hồ sơ gồm
1 Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200
2 Giấy phép xây dựng đã được cấp
3 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn