DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp mới giấy chứng nhận về An ninh trật tự

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí
- Trung tâm Hành chính công thành phố chuyển cơ quan chuyên môn thụ lí và giải quyết hồ sơ
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trung tâm trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
+ Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại: Khoản 2, Điều 49; Khoản 1, Điều 51 của Nghị định 43/2004/NĐ-CP;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định như sau:
1. Các cơ sở kinh doanh gas phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;
2. Các cơ sở kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 6 tầng trở xuống; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; xoa bóp (massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
+ Bản khai lý lịch (có dán ảnh 4x6cm) (theo mẫu) của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự (có dán 01 ảnh 4x6), bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu) - (mẫu dùng cho người nước ngoài - theo mẫu).
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an thành phố Uông Bí
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an thành phố Uông Bí;
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện: giấy chứng nhận
* Phí, lệ phí: không
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai lý lịch của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD1a, ĐD1b ban hành kèm theo Thông tư 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 của Bộ Công An);
* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định; điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
- Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;
- Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

STTBộ hồ sơ gồm
1 Chứng minh nhân dân
2 Bản khai lý lịch
3 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp mới giấy chứng nhận về An ninh trật tự
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn