DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện

- Trung tâm Hành chính công huyện chuyển cơ quan chuyên môn thụ lý và giải quyết hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trung tâm trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nêu rõ lý do);
+ Nộp bản sao hợp lệ tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an huyện;
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện: giấy chứng nhận
* Phí, lệ phí: không
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
- Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
- Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn