DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG CẨM SƠN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cẩm Sơn
Địa chỉ: Đường Trần Phú - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
E-mail: ubndcamson@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

Trình tự thực hiện- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 
Cách thức thực hiện- Gửi hồ sơ qua bưu điện;
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Thành phần hồ sơSTTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1- Tờ trình đề nghị phê duyệt;


2- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;


3- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;


4- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;


5- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Lệ phíKhôngThời hạn giải quyết23 ngày


Đối tượng thực hiệnTổ chức, cá nhân


Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã


Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhKhông có thông tin


Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ1. Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp xã.
2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại cơ quan
- Qua hệ thống bưu chính.


Cơ quan được ủy quyềnKhông có thông tin


Cơ quan phối hợpKhông có thông tin


Kết quả thực hiệnQuyết định


Căn cứ pháp lý của TTHC


Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHCKhông có thông tin


Đánh giá tác động TTHCKhông có thông tin

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án
2 Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật
3 Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan
4 Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có)
5 Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn