DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN ĐẦM HÀ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà

Điện thoại: 02033880588, FAX: 02033880988
Email: tthcc.dh@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

* Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn
Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:
- Trong thời gian 1/2 ngày làm việc, Phòng Y tế thẩm định hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Phòng Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc Phòng Y tế tổ chức thẩm định tại cơ sở.
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 01 Nghị định 155/2018/NĐ-CPT).
(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
(3) Bản thiết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
(4) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
(5) Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.
*Ghi chú: Trường hợp thay đổi tên của cơ sở hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc.
- Trong thời gian 03 ngày làm việc, UBND huyện hoặc Phòng Y tế huyện nếu được ủy quyền kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản cho cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
 - Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc UBND huyện hoặc Phòng Y tế huyện nếu được ủy quyền sẽ có Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại cơ sở. Đối với cơ sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Lệ phí:   
- Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở 
- Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 01 Nghị định 155/2018/NĐ-CPT).
* Yêu cầu, điều kiện TTHC: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật ATTP số 55/2010/QH 12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011.      
- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương
- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sinh một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Quyết định 1713/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
2 Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
3 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Tải biểu mẫu)
4 Giấy xác nhận đủ sức khỏe của Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp
5 Danh sách chủ cơ sở và người kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức về ATTP theo quy định có xác nhận của Chủ cơ sở
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn