DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đổi tên quỹ

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị đổi tên quỹ tại Trung tâm Hành chính công thành phố
- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ qua mạng).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố.
+ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản cấp lại hoặc không cấp lại (nêu rõ lý do không cấp lại) giấy phép về việc đổi tên quỹ.
- Bước 4: UBND thành phố chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Trung tâm Hành chính công thành phố) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu);
+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ;
+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo Mẫu 9, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung
2 Đơn đề nghị đổi tên quỹ (Tải biểu mẫu)
3 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ
4 Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đổi tên quỹ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn