DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
            a) Trình tự thực hiện:
- Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công;
- Bộ phận chuyên ngành của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì nộp bản điện tử các thành phần hồ sơ theo quy định.
            b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công;
- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến:     https://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
            c) Thành phần hồ sơ: bao gồm:
                - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định);
            - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
            d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
            đ) Thời hạn giải quyết:
            01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
            e) Cơ quan thực hiện:
            Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Uông Bí
            g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia đình.
            h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
            Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
            i) Lệ phí: Không
            k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
            Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh quy định theo mẫu tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
            l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
            Không
            m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
            - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
            - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
            - Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
            - Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;    
            - Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh Quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo Luật Phí và Lệ phí, thay thế Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh;
            - Quyết định 3761/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định) (Tải biểu mẫu)
2 Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn