DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Hành chính công.
- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm Hành chính công:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;
Nếu hồ sơ hợp lệ thì bộ phận nghiệp vụ của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm Hành chính công trao giấy biên nhận cho hợp tác xã.
Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì nộp bản điện tử các thành phần hồ sơ theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công;
- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến:     https://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
c) Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu quy định).
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
đ) Thời hạn giải quyết:
02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Uông Bí.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.
i) Lệ phí: 24.000 đồng.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quy định theo mẫu tại Phụ lục I-18 ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 về việc quyết định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật phí, lệ phí; thay thế Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ninh;
- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kí hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;
- Quyết định 3761/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn