DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập

* Trình tự thực hiện
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm hành chính công thành phố;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công thành phố nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công thành phố tiếp nhận, thẩm định;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt;
- Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ.
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm hành chính công thành phố trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Trung tâm hành chính công thành phố.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân thành phố;
- Biên bản kiểm tra;
- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non;
- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Biên bản kiểm tra
2 Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ
3 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn