DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thỏa thuận/Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch theo phân cấp

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công Thành phố:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công Thành phố nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Trung tâm hành chính công Thành phố 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Đối với điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng
Nội dung, thành phần hồ sơ nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng thực hiện các các yêu cầu như đối với quy hoạch mới.
2. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng
Nội dung, thành phần hồ sơ bao gồm:
a. Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, trong đó nêu rõ: Lý do, sự cần thiết điều chỉnh cục bộ quy hoạch; nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; phân tích, làm rõ tính liên tục, đồng bộ của toàn bộ đồ án quy hoạch xây dựng và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ; lộ trình, tiến độ thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Kèm theo các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan.
b. Các bản vẽ thể hiện nội dung điều chỉnh cục bộ, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.
c. Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng.
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh (nếu có);
+ Tờ trình (đơn) đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng của chủ đầu tư;
+ Thuyết minh sơ bộ ý tưởng lập quy hoạch điều chỉnh gồm các nội dung chính:Thông tin Nhà đầu tư; vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng khu đất nghiên cứu quy hoạch; mục tiêu; tiến độ lập quy hoạch; dự kiến tổng mức đầu tư dự án.
+ Sơ đồ địa điểm do chủ đầu tư lập thể hiện trên khổ giấy A3, sơ đồ thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng hoặc trích ra từ bản đồ quy hoạch được duyệt tỷ lệ 1/2000 ÷ 1/5000 của Thành phố, trong đó đánh dấu (X) tại vị trí địa điểm xây dựng; sơ đồ có 04 khung tên ký, đóng dấu của Chủ đầu tư, UBND cấp Thành phố, Phòng Quản lý đô thị, UBND Tỉnh. Sơ đồ địa điểm phải xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới, về hiện trạng và các dự án quy hoạch liền kề.
+ Giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân của chủ đầu tư;
+ Các văn bản pháp lý liên quan;
+ 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó: hồ sơ 02 bộ gốc, riêng Sơ đồ địa điểm 06 bộ gốc).
* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các Đơn vị ngành than (Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Đông Bắc).
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công Thành phố;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Thành phố;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, UBND các địa phương liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             
* Phí và Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; 
- Luật số 21/2017/QH14 - Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
          - Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
          - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND Tỉnh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Thành phần hồ sơ đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng thực hiện các các yêu cầu như đối với quy hoạch mới
2 Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng
3 Các bản vẽ thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt
4 Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thỏa thuận/Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch theo phân cấp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn