DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

* Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn
Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:
Trong thời gian 7 ngày làm việc đối (kể từ ngày hồ sơ hợp lệ), công chức được phân công thẩm định hồ sơ, đến cơ sở thẩm định, xin ý kiến của Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo quyết định phê duyệt cấp giấy chứng nhận; Nếu không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả) hoặc nộp qua bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
(3) Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm , bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở ;
- Sơ đồ quy trình chế biên, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
- Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
 (4) Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết : 07 ngày.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Y tế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Phí, lệ phí: Phí thẩm định cơ sở:
  • Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở
  • Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
* Yêu cầu, điều kiện TTHC: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 155/2018/NĐ-Cp ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế;
-Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 114/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Tải biểu mẫu)
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
3 Bản mô tả cơ sở vật chất (bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển TA bảng kê về cơ sở, vật chất, trang thiết bị dụng cụ của cơ sở)
4 Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn