DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp

* Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
+ Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
+ Bước 3: Công chức kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư;
+ Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/  hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
3. Giấy phép lao động đã được cấp
a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;
c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;
d) Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.
(Giấy tờ quy định tại mục 3 là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
- Tiếp nhận dưới 20 hồ sơ/ ngày: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Tiếp nhận từ 20 hồ sơ trở lên/ ngày: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh .
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế.
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động
* Lệ phí: 360.000 đồng/ Giấy phép lao động                   
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người lao động nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.
- Giấy phép lao động hết hạn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ luật Lao động năm 2012.
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Nghị định 140/2018/NĐ- CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TB&XH.
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XHhướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;
- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BLĐTBXH;
- Quyết định 4282/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v quy định thu lệ phí thuộc lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".
- Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ LĐTXBH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ LĐTBXH.
- Văn bản ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế của Sở Lao động, thương binh và xã hội Quảng Ninh ngày 26/3/2015 và văn bản số 779/SLĐTBXH-LĐTL  ngày 10/04/2018 của Sở LĐTBXH về việc thực hiện Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
2 Giấy phép lao động đã được cấp
3 02 ảnh mầu (4cm x 6cm, phông nền trắng)
4 Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ của người sử dụng lao động theo quy định (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn