DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn 
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch

Theo Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Hành chính công về đầu tư – Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư: Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, ghi phiếu hẹn và tiếp nhận hồ sơ.
- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu địa điểm đề xuất của tổ chức, cá nhân (nếu cần);  tổng hợp đề xuất, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình hoặc văn bản của Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch chi tiết dự án, trong đó cam kết tự bỏ kinh phí nghiên cứu quy hoạch chi tiết dự án (phụ lục B1).
- Thuyết minh sơ bộ ý tưởng lập quy hoạch gồm các nội dung chính: Thông tin nhà đầu tư; vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng khu đất nghiên cứu quy hoạch; Sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành; mục tiêu, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, các yêu cầu khai thác sử dụng đất; tính toán quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế, tiến độ lập quy hoạch; dự kiến tổng mức đầu tư dự án (phụ lục B2).
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Sơ đồ địa điểm vị trí khu vực nghiên cứu do tổ chức, cá nhân lập thể hiện trên khổ giấy A3, sơ đồ thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng hoặc trích từ bản đồ quy hoạch được duyệt 1/2.000 hoặc 1/5.000, gồm sơ bộ ranh giới dự án, tọa độ của khu vực nghiên cứu quy hoạch trên hệ tọa độ VN-2000; Sơ đồ có 04 khung tên ký, đóng dấu của: Nhà đầu tư, UBND cấp huyện, cơ quan thẩm định (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư), UBND tỉnh (sơ đồ kèm theo).
- Hồ sơ năng lực: Năng lực kinh nghiệm về lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến hoạt động đầu tư dự án đề xuất; Năng lực tài chính để nghiên cứu triển khai đầu tư dự án (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất nếu đã kinh doanh, các tài liệu, văn bản khác minh chứng năng lực tài chính); Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng của Nhà đầu tư với các tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án.
2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó 02 bộ gốc, riêng Sơ đồ địa điểm 06 bộ gốc) + 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung, thành phần hồ sơ. Khuyến khích cung cấp thêm 02 bộ dự phòng để sử dụng trong trường hợp phát sinh khi cần xin thêm ý kiến của các đơn vị thẩm định liên quan.

* Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan (nếu có)
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận địa điểm lập quy hoạch.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu I.5, I.6 kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-KTĐN ngày 29/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch số 30/2012/QH12 năm 2012;
- Quyết định 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn