DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi:  Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp của tôi đã đầu tư xây dựng công trình: CHUNG CƯ tại tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã sắp hoàn thành. Nay Công ty chúng tôi muốn kích cầu, trong đó có dành một số quà tặng (bằng cách hỗ trợ lãi xuất đối với các khách hàng phải vay vốn tại các ngân hàng để mua căn hộ; khách hàng không phải vay vốn để mua căn hộ thì sẽ được giảm giá trực tiếp dự kiến là 10% trên tổng giá trị hợp đồng); Vậy đơn vị tôi cần phải làm thủ tục gì với Sở Công Thương? thành phần hồ sơ ntn? và nộp tại Sở hay tại Trung tâm HCC tỉnh?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời:  Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp của tôi đã đầu tư xây dựng công trình: CHUNG CƯ tại tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã sắp hoàn thành. Nay Công ty chúng tôi muốn kích cầu, trong đó có dành một số quà tặng (bằng cách hỗ trợ lãi xuất đối với các khách hàng phải vay vốn tại các ngân hàng để mua căn hộ; khách hàng không phải vay vốn để mua căn hộ thì sẽ được giảm giá trực tiếp dự kiến là 10% trên tổng giá trị hợp đồng); Vậy đơn vị tôi cần phải làm thủ tục gì với Sở Công Thương? thành phần hồ sơ ntn? và nộp tại Sở hay tại Trung tâm HCC tỉnh?
Người trả lời: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giám đốc sở
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn