DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tôi là một nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Xin hỏi pháp luật Việt Nam hiện nay đang quy định có bao nhiêu hình thức đầu tư? 
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tôi là một nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Xin hỏi pháp luật Việt Nam hiện nay đang quy định có bao nhiêu hình thức đầu tư? 
Người trả lời: Trần Văn Hùng
Chức vụ: Giám đốc sở
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn