DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Doanh nghiệp của tôi là chi nhánh  đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh nhưng công ty mẹ đăng ký kinh doanh tại tỉnh khác thì doanh nhân của chi nhánh có được xin cấp thẻ APEC ở Quảng Ninh không?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Doanh nghiệp của tôi là chi nhánh  đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh nhưng công ty mẹ đăng ký kinh doanh tại tỉnh khác thì doanh nhân của chi nhánh có được xin cấp thẻ APEC ở Quảng Ninh không?
Người trả lời: Đinh Thọ Phúc
Chức vụ: Giám đốc sở
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn