DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Văn phòngluật sư chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Xin hỏi về thành phần hồ sơ cụ thể phải nộp để được chuyển đổi theo quy định hiện nay.
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Văn phòngluật sư chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Xin hỏi về thành phần hồ sơ cụ thể phải nộp để được chuyển đổi theo quy định hiện nay.
Người trả lời: Nghiêm Xuân Cường
Chức vụ: Giám đốc sở
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn