DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện và lệ phí khi giải quyết thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 20CV?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện và lệ phí khi giải quyết thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 20CV?
Người trả lời: Trần Đức Thắng
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn