DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Dịch vụ bưu chính công ích là gì và bao gồm những dịch vụ nào? Tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã cung cấp dịch vụ bưu chính công ích gì?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Dịch vụ bưu chính công ích là gì và bao gồm những dịch vụ nào? Tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã cung cấp dịch vụ bưu chính công ích gì?
Người trả lời: Trần Đức Thắng
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn