DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tôi sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 mét, theo quy định có phải cấp giấy chứng nhận bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tàu cá không, nếu phải cấp Giấy chứng nhận điều kiện An toàn thực phẩm tàu cá thì cần phải làm thủ tục như thế nào?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tôi sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 mét, theo quy định có phải cấp giấy chứng nhận bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tàu cá không, nếu phải cấp Giấy chứng nhận điều kiện An toàn thực phẩm tàu cá thì cần phải làm thủ tục như thế nào?
Người trả lời: Nguyễn Văn Công
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn