DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi:  Tôi nghe nói tàu cá phải kẻ vẽ biển số và được đánh dấu nhận biết vùng hoạt động của tàu. Vậy Quy định về kể vẽ biển số và đánh dấu tàu cá theo Luật Thủy sản năm 2017 như thế nào?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời:  Tôi nghe nói tàu cá phải kẻ vẽ biển số và được đánh dấu nhận biết vùng hoạt động của tàu. Vậy Quy định về kể vẽ biển số và đánh dấu tàu cá theo Luật Thủy sản năm 2017 như thế nào?
Người trả lời: Nguyễn Văn Công
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn