DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới cách nhà cũ khoảng 100m nên có nhu cầu di chuyển điểm đấu cấp điện. Nhưng khi tôi đến làm thủ tục tại TTHCC thì họ yêu cầu phải nộp tiền chi phí cho việc di chuyển, như vậy có đúng không?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới cách nhà cũ khoảng 100m nên có nhu cầu di chuyển điểm đấu cấp điện. Nhưng khi tôi đến làm thủ tục tại TTHCC thì họ yêu cầu phải nộp tiền chi phí cho việc di chuyển, như vậy có đúng không?
Người trả lời: Vũ Đình Tân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn