DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Cho ý kiến về dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các nội dung chi thường xuyên cho hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Chiều 2/3, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các nội dung chi thường xuyên cho hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa trình HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các nội dung chi thường xuyên cho hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa quy định cụ thể nội dung chi thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do tỉnh quản lý; các nội dung chi khác theo quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan đến bố trí kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa theo quyết định của UBND các cấp theo phân cấp.
 
Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài Chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục ra soát, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về các nội dung chi thường xuyên cho hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, cần bám sát Thông tư số 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa, bổ sung số liệu, nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh.

Việt Hưng

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn