DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Đầm Hà tăng cường kiểm tra, giám sát chuẩn bị bầu cử

Công tác kiểm tra, giám sát được huyện Đầm Hà chú trọng, triển khai liên tục, sâu sát theo từng bước chuẩn bị của công tác bầu cử, đã góp phần làm cho việc thực hiện quy trình bầu cử minh bạch, công khai, dân chủ. Đây cũng là cách để huyện kịp thời lắng nghe các ý kiến từ cơ sở, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho thành công của ngày hội lớn.


Lãnh đạo huyện Đầm Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri tại xã Đầm Hà, ngày 9/4.

Từ những hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, Ủy ban MTTQ huyện Đầm Hà đã nhanh chóng quán triệt, đặc biệt là xác định rõ mục đích, ý nghĩa và vai trò của Mặt trận trong công tác này. Theo đó, hoạt động kiểm tra và giám sát công tác bầu cử của MTTQ là 2 công việc khác nhau, hướng tới 2 đối tượng khác nhau. Cụ thể, kiểm tra công tác bầu cử là việc Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trực tiếp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới. Còn giám sát công tác bầu cử là việc Mặt trận trực tiếp, hoặc đề nghị các tổ chức thành viên tham gia theo dõi, xem xét, đánh giá và có kiến nghị đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cán bộ trong quá trình tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Về hình thức giám sát, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp rất chặt chẽ với các đoàn thể chính trị và thường trực HĐND cùng cấp để giám sát theo hình thức trực tiếp và gián tiếp. Giám sát trực tiếp được thực hiện thông qua việc tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri nơi cư trú, nơi công tác của người ứng cử và việc tổ chức vận động bầu cử để người ứng cử tiếp xúc cử tri. Đối với hình thức giám sát gián tiếp, MTTQ thực hiện qua việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động của tổ phụ trách bầu cử. Cùng với đó, phát huy vai trò của các ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát những hoạt động liên quan đến bầu cử.


Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử do Ủy ban bầu cử huyện Đầm Hà tổ chức, ngày 8/4.

Nội dung kiểm tra, giám sát bầu cử cũng được MTTQ huyện Đầm Hà lựa chọn rõ trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Trong đó, đợt 1 chú trọng vào công tác thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử, việc lập hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về bầu cử tại các khu dân cư; rà soát cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử... Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, mỗi thành viên của đoàn giám sát đều phải chủ động nghiên cứu kỹ nội dung giám sát, quy định các điều của Luật Bầu cử, nhằm kịp thời chỉ ra hạn chế, sai sót, điều chỉnh qua kiểm tra, giám sát. Cùng với vai trò của MTTQ huyện, chính các thành viên trong Ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn cũng xác định rõ trách nhiệm phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Qua đó nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được phân công phụ trách được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.

Cùng với tổ chức các đoàn, tổ giám sát, huyện Đầm Hà cũng chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Huyện ủy đã ban hành Công văn số 164-CV/HU để chỉ đạo đến các chi, đảng bộ cơ sở, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 7/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hữu Việt

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn