DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Sắp xếp nhân sự sau sáp nhập thôn, bản, khu phố

Đến nay, Quảng Ninh đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, bản, khu phố theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh. Sau sắp xếp, các địa phương nhanh chóng kiện toàn các chức danh, ổn định chi bộ đảng, tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Xã Bình Khê (TX Đông Triều) công bố Quyết định sáp nhập thôn Trại Dọc và thôn Quảng Mản thành thôn Dọc Mản.

Theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, toàn tỉnh sáp nhập 182 thôn, bản, khu phố quy mô nhỏ thành 92 thôn, bản, khu phố mới. Đến nay, việc sắp xếp đã hoàn thành. Qua đánh giá của Sở Nội vụ, công tác rà soát, xây dựng phương án tổ chức sáp nhập, kiện toàn thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng trình tự. Việc lựa chọn nhân sự, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố sau sáp nhập được cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn quan tâm, thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều lệ và đặc thù cơ sở.

TX Đông Triều vừa sắp xếp xong 10 thôn, khu phố thành 5 thôn, khu phố. Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Đông Triều Phạm Xuân Huệ cho biết: Căn cứ hướng dẫn của tỉnh, thị xã đã ban hành kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị thị xã ban hành các hướng dẫn chi tiết việc thành lập và kiện toàn nhân sự các tổ chức hoạt động ở thôn, khu mới thành lập. Trong đó, tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu. Bộ máy nhân sự mới ở các thôn, khu phố chính thức hoạt động ngay sau khi công bố nghị quyết, đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm công việc.

Sau khi công bố nghị quyết về sáp nhập 2 thôn Trại Dọc (có 102 hộ) và Quảng Mản (có 182 hộ) thành thôn Dọc Mản với tổng số 284 hộ, UBND xã Bình Khê (TX Đông Triều) cũng nhanh chóng sắp xếp chi bộ đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn với mục tiêu cao nhất là bộ máy mới phát huy vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở thôn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Khê Nguyễn Ngọc Tiên cho hay: Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn chủ trì họp với trưởng các tổ chức, đoàn thể các thôn, lấy ý kiến giới thiệu số lượng, cơ cấu nhân sự dự kiến tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận lâm thời, bảo đảm khách quan, dân chủ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã xem xét chỉ định Trưởng thôn lâm thời của thôn Dọc Mản, nhiệm kỳ 2020-2022 đối với ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trại Dọc, đồng thời chọn lựa những người có năng lực, trách nhiệm giữ các chức danh chủ chốt của thôn. Trong tháng 6 và tháng 7, thôn Dọc Mản sẽ tổ chức bầu trưởng thôn và chi bộ mới sáp nhập sẽ tổ chức đại hội, từ đó sớm kiện toàn bộ máy nhân sự chính thức, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo xã Đại Dực (Tiên Yên) trò chuyện với nhân dân thôn Khe Quang sau sáp nhập với thôn Khe Léng.

Kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ sau sáp nhập thôn, bản, khu phố là việc làm cấp thiết nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT-XH ở địa phương. Hiện nay, các thôn, bản, khu phố mới thành lập sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh đều chính thức hoạt động với bộ máy mới. Trong quá trình hoạt động không tránh khỏi những khó khăn ban đầu khi quy mô số hộ gia đình tăng lên, địa bàn rộng mà số lượng cán bộ làm việc lại giảm. Vì vậy, để bảo đảm hiệu quả hoạt động, các xã, phường, thị trấn hầu hết đều bố trí cán bộ không chuyên trách, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội trải đều ở các thôn, khu phố cũ để tiện nắm bắt tình hình dân cư, triển khai công việc. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong đảng ủy phụ trách các thôn, chi bộ thôn phải thường xuyên nắm bắt tình hình để nhanh giải quyết, tháo gỡ kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, nhân dân ngay từ cơ sở; lên kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể, tạo sự đoàn kết thống nhất cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện các địa phương đang rốt ráo làm tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng là bầu trưởng thôn, bản, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 tới đây. Mục tiêu cao nhất là để nhân dân lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm đại diện cho cộng đồng dân cư, xứng đáng là chỗ dựa của người dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn