DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/6, tại Hà Nội, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị trực tuyến tới 53 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ban Dân tộc các địa phương luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Nhờ đó kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng, đồng bào DTTS tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai các nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 06-NQ/TU được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời ngay từ quý I/2022, 100% các nhiệm vụ được xác định theo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết đã được giao cụ thể để các ngành, địa phương thực hiện và có cơ sở để lượng hóa, kiểm đếm. Việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo và Chương trình xây dựng nông thôn mới được rà soát kỹ lưỡng, đến nay đã phân bổ chi tiết 100% vốn kế hoạch giao năm 2022, đảm bảo tính khả thi cao khi triển khai thực hiện. Các cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện Nghị quyết theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh (nhất là các chính sách an sinh về y tế, giáo dục) tiếp tục được triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận và cộng đồng, nhất là người dân ở địa bàn thụ hưởng chính sách của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, bổ sung, đánh giá sâu sắc hơn những kết quả đạt được trong triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị trong thực hiện công tác dân tộc 6 tháng cuối năm liên quan đến: Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư; cơ chế ưu tiên đối với những địa phương thực hiện điểm Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở khảo sát các danh mục....

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc, đồng thời thông tin, làm rõ một số kiến nghị, băn khoăn của các đại biểu về Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, việc xây dựng nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; việc xây dựng Thông tư, văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị: Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác năm 2022, gồm 1 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 2 đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 5 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đồng thời đẩy nhanh nhiệm vụ hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình. Tiếp tục rà soát các chính sách dân tộc, chính sách thực hiện tại vùng DTTS và miền núi liên quan tới đồng bào DTTS, từ đó đề xuất tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí lưu ý cần tổ chức thành công Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ II; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 (lần thứ IX); tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS; tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thực hiện chính sách dân tộc...

Tằng A Năm - Đức Phong

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn