DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 5/8, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện các mặt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự 2 cấp và các cơ quan, tổ chức tham gia Ban chỉ đạo đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo phối hợp với các cơ quan Thi hành án trong công tác thi hành án dân sự; nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; các cuộc cưỡng chế đều được phối hợp, tổ chức triển khai thành công, an toàn. Kết quả thi hành án năm sau luôn cao hơn năm trước, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã thảo luận và cho ý kiến về quá trình tổ chức thi hành án đối với 2 Bản án cụ thể trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Cơ quan Thi hành án dân sự cả hai cấp chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự giải quyết các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, gặp những khó khăn, vướng mắc. Các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự trong chỉ đạo cưỡng chế thi hành các vụ việc lớn, có khó khăn, vướng mắc.

Tòa án hai cấp kịp thời xem xét giải thích, đính chính các bản án, quyết định khi có đề nghị của cơ quan thi hành án. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự, họp liên ngành để giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc. Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đã ký kết.

Quốc Thắng

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn