DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) càng trở nên cấp bách và được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính.

Nhận thức sâu sắc được điều đó, những năm qua, bám sát chỉ đạo của trung ương, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức CBCC phù hợp với tình hình thực tế mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện”, tập trung vào 5 mối quan hệ của cán bộ, đảng viên: Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; đối với đồng chí, đồng nghiệp; đối với việc nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với bản thân.

Tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai Quy định về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên; Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)... Các cấp ủy , chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, các sở, ban, ngành chủ động triển khai đầy đủ yêu cầu và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở mỗi địa phương…

Tính đến hết tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh có 945 cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên đảm bảo yêu cầu. Tiêu biểu: Chuẩn mực đạo đức của CBCC ngành Tuyên giáo “Đoàn kết, đổi mới; dân chủ, kỷ cương; kiên định lập trường; nêu gương, trách nhiệm; bám sát thực tiễn; kiên quyết đấu tranh; bản lĩnh, trung thành; nâng cao lý luận”. Chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan khối chính quyền: “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của cơ quan chính quyền”, “Nói đi đôi với làm”, “Vì dân phục vụ”, “Tận tuy, trách nhiệm, trung thực, hiệu quả”. Ngành Than xây dựng chuẩn mực đạo đức “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, “Kỷ luật và Đồng tâm”, “Vượt khó của người thợ mỏ”... Khối Công an xây dựng chuẩn mực đạo đức “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an Quảng Ninh cùng nụ cười Hạ Long”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ngành Công an nhân dân…


Công an TP Hạ Long bàn phương án triển khai nhiệm vụ.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng, triển khai 3 chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh tiến hành nhiều đợt giám sát việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hoá”.

Hằng năm, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện văn hóa công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị… nhằm tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.

Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần gương mẫu; nâng cao trách nhiệm và ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, vi phạm lỷ luật, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đối với những cán nhân vi phạm Quy tắc ứng xử, tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong cơ quan, đơn vị; vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Hằng năm, Đảng bộ tỉnh có trên 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 65% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2016-2021, toàn Đảng bộ có trên 50% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, “Doanh nghiệp giỏi”; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; trên 95% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

Nguyễn Huế

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn