DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hội nghị trực tuyến Chính phủ “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”

Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập". Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo Bộ KH&CN, thời gian qua, thị trường KH&CN tại Việt Nam đã được hình thành, từng bước hoàn thiện và đạt một số kết quả nhất định. Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường KH&CN đã được tập trung triển khai, tạo được môi trường pháp lý cho các hoạt động giao dịch, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Hiện nay, cả nước có trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại đã được hình thành. Công tác xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Giá trị giao dịch hàng hoá KH&CN tăng với tốc độ bình quân đạt 20,9%/năm... Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển KT - XH và so với một số thị trường khác, thị trường KH&CN phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, nguồn cung hàng hóa KH&CN trong nước còn hạn chế. Các tổ chức trung gian, môi giới và cơ sở hạ tầng của thị trường KH&CN còn rời rạc, tự phát, chưa liên kết thành mạng lưới để hỗ trợ các dịch vụ trên thị trường....


Các đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh thời gian qua, địa phương cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng KH&CN đã góp phần thúc đẩy KH&CN trên địa bàn tỉnh phát triển. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được đẩy mạnh triển khai; nhiều nhiệm vụ, đề tài, dự án, đề án KH&CN được ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực... Công tác hỗ trợ, phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN được tỉnh chú trọng và quan tâm; số lượng các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp KH&CN được thành lập tăng dần hàng năm.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thị trường KH&CN ở nước ta là một trong những yếu tố quan trọng trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để phát triển thị trường khoa học công nghệ thời gian tới, cần xác định nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực và doanh nghiệp là trung tâm. Các đơn vị liên quan cần có những bước đi thận trọng, từng bước tập trung phát triển mạng lưới tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; ưu tiên phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN; nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp;  thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN, sớm đồng bộ hóa thị trường KH&CN với các thị trường hàng hóa, lao động và tài chính; hình thành và vận hành 3 sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại 3 miền của đất nước; kết nối với các sàn giao dịch công nghệ của các địa phương và các sàn giao dịch công nghệ trong khu vực và thế giới; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó tập trung vào thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, xây dựng các chính sách để khuyến khích việc chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI sang các doanh nghiệp phụ trợ trong nước.

Minh Nguyệt

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn