DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Tiên phong trong chuyển đổi số

Chủ đề công tác năm 2023 của Đoàn Thanh niên thị xã là “Nâng cao năng lực số, chăm lo đời sống thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh”.

BCH Đoàn thị xã đã ban hành kế hoạch tham gia chuyển đổi số TX Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trên cơ sở đó triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số. Anh Nguyễn Đình Thắng, Bí thư Thị Đoàn Đông Triều, cho biết: Mục tiêu chung là phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của đoàn thanh niên đi đầu trong sử dụng dịch vụ và hướng dẫn nhân dân về kỹ năng số, văn hóa số, chuyển đổi số, ứng dụng KHKT, công nghệ hiện đại; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Cán bộ Đoàn thanh niên Mạo Khê hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp 3,4.

Năm 2022 đã có 100% cơ sở đoàn chọn cử cán bộ, đoàn viên tham gia mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại đơn vị, thôn, khu phố với nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; tập huấn, thường xuyên cập nhật kiến thức. Qua đó nỗ lực để 100% cán bộ đoàn cấp thị xã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và có kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, họp trực tuyến, văn bản, báo cáo, ký số được thực hiện trên nền tảng số, đảm bảo tính liên thông, thống nhất, tổng thể từ thị xã đến cơ sở, hướng tới “Cuộc họp không giấy tờ” vào năm 2024. Đến năm 2025, 100% cán bộ đoàn sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản phục vụ công tác; 50% trở lên hộ gia đình ít nhất có 1 người biết sử dụng máy tính và khai thác Internet; 70% người dân từ 18 tuổi trở lên có tài khoản công dân điện tử, trên 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; hằng năm hỗ trợ người dân giải quyết, thực hiện ít nhất 8.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từ cấp xã đến thị xã.

Thị Đoàn đang thực hiện gắn mã QR code ở 120 di tích lịch sử, 47 tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn theo chỉ đạo của BTV Thị ủy. Dự kiến quý III năm nay hoàn thành.

Bí thư Đoàn thanh niên Mạo Khê hướng dẫn người dân quét QR code ở nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Quảng Ninh.

Tiêu biểu, Đoàn Thanh niên phường Mạo Khê tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Bí thư Đoàn phường Nguyễn Phương Anh cho biết: Với chủ đề “Thanh niên Mạo Khê với chuyển đổi số”, Đoàn duy trì 2 buổi/tuần cán bộ đoàn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC công mức độ 3, 4 tại bộ phận một cửa của phường. Chủ nhật hằng tuần, đội ngũ bí thư chi đoàn phối hợp cài đặt phần mềm định danh tiện tử, sổ bảo hiểm số... trên máy điện thoại cho nhân dân. Đồng thời, hoàn thành mã QR code ở các điểm di tích trên địa bàn phường: Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Quảng Ninh; Di tích cấp quốc gia chùa Non Đông. Đoàn phường cũng như thị xã đã xây dựng đầy đủ các thông tin, hình ảnh về điểm di tích, tuyến đường, phố; bản thuyết trình bằng lời đọc thay hướng dẫn viên... để khi người dân, du khách quét mã QR code, tất cả thông tin về điểm di tích, tuyến đường, phố đó sẽ được cập nhật.

Để công tác chuyển đổi số trong thanh niên phát huy hiệu quả, Đoàn Thanh niên thị xã tích cực tuyên truyền, vận động, thực hiện các chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chuyển đổi số, tham gia phát triển nguồn nhân lực số. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ đoàn, kỹ năng về thương mại điện tử cho thanh niên, tổ chức các sân chơi, mô hình mới có tính dẫn dắt xu hướng, công nghệ dành cho thanh thiếu niên...

Trung Anh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn