DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp toàn diện cho cấp ủy

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Văn phòng cấp ủy các cấp ngày càng trưởng thành, phát triển và đã có đóng góp rất quan trọng, thiết thực vào những kết quả về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn phòng Tỉnh ủy luôn đề cao ý thức chủ động, thực hiện tốt việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, bảo đảm chính xác, kịp thời. Cùng với đó, thường xuyên bồi dưỡng khả năng và nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định các văn bản cho cán bộ, công chức của cơ quan. Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan trong hệ thống chính trị tham mưu, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, phù hợp với thực tế của tỉnh theo hướng rõ đơn vị, cơ quan chịu trách nhiệm, rõ người, rõ việc.

Tính riêng 5 năm qua (2015-2020), Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu, biên tập 20 nghị quyết, 36 chỉ thị của Tỉnh ủy; tham mưu đổi mới chế độ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo hướng gọn thành phần, tăng nội dung...

Chất lượng công tác thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của Tỉnh ủy ngày càng được nâng lên. Nhiều hội nghị Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, trong đó có nhiều cuộc làm việc với các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước trong những năm qua đều được đảm bảo chu đáo về nội dung và an toàn tuyệt đối về công tác bảo vệ.

Trong 9 tháng năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về việc triển khai những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tham mưu, văn bản hóa chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm thực hiện Thông báo số 818-TB/UBKTTW, ngày 12/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư công.

Xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng và 9 tháng, các báo cáo chuyên đề và các thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác thực hiện trong quý; báo cáo, thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với các ban xây dựng Đảng và Bí thư các địa phương. Đồng thời, tham mưu các văn bản, thông báo kết luận chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 cùng các doanh nghiệp ngành than.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 308-KH/TU về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp và tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. 100% đảng bộ các cấp đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm so với quy định của Trung ương. Công tác chuẩn bị và tổ chức được đánh giá có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Văn phòng Tỉnh ủy đã phục vụ tốt, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 9/2020.

Cùng với Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian qua Văn phòng cấp ủy các địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tình hình địa phương, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; lịch công tác hằng tháng, đảm bảo đúng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, hạn chế sự chồng chéo hoạt động của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đồng thời, tham mưu xây dựng hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, như: Chủ đề công tác năm của từng địa phương, đơn vị; chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện; thành phố thông minh; chương trình phát triển du lịch, dịch vụ; phong trào xây dựng nông thôn mới; quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, công tác quy hoạch, GPMB...

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cho biết: Do vị trí, điều kiện công việc, cán bộ văn phòng cấp ủy được tiếp xúc với hầu hết các thông tin đến cấp ủy; được tiếp cận và nghiên cứu mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước; được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy. Đây là cơ hội để học tập phong cách, tác phong, lề lối làm việc; kinh nghiệm chỉ đạo và giải quyết các vấn đề; phương pháp tư duy và nhiều kiến thức tổng hợp khác; đồng thời là điều kiện và môi trường vô cùng thuận lợi để cán bộ văn phòng trưởng thành. Với đặc thù công việc như vậy, thời gian tới, đội ngũ văn phòng cấp ủy tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, luôn tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình; không thụ động, trông chờ, ỷ lại, so bì; không tự cao, tự mãn. Đặc biệt, luôn trau dồi kiến thức về mọi mặt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp toàn diện cho cấp ủy.

Trong thời gian tới, Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục phối hợp với các ban xây dựng Đảng và cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện thành công "mục tiêu kép" cũng như Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác năm; tham mưu, văn bản hóa các chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức phục vụ các hoạt động thường xuyên và đột xuất của cấp ủy và Văn phòng cấp ủy...

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn