DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Quảng Ninh chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Quảng Ninh và chuyên gia khởi nghiệp thực hiện nghi thức khai mạc Techfest Việt Nam. Ảnh: Đỗ Phương

Tỉnh đã xác định việc triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngày 10/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 36-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Ngày 29/5/2020UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW và Chương trình hành động số 36-CTr/TU nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo từng giai đoạn và phân công các nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả; coi đây là giải pháp đột phá với bước đi, lộ trình phù hợp, là cơ hội bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Ninh đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo cúa Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Cụ thể, tỉnh và các địa phương đã xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyến đổi số của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực, địa phương để đề xuất xây dựng, sửa đổi kịp thời các cơ chế, chính sách của tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc thù của tỉnh. Đồng thời có những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, pháp luật với các cơ quan Trung ương.

Song song với đó, tỉnh cũng phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông các hệ thống thông tin. Hạ tầng viễn thông, năng lực mạng viễn thông trong xã hội và doanh nghiệp không ngừng phát triển; đặc biệt là chất lượng dịch vụ, tốc mạng Intemet, vùng phủ sóng di động 3G, 4G được nâng cao (100% trung tâm các xã được phủ sóng 4G); tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh đạt đến nay đạt 96%. Quảng Ninh cũng duy trì kết nối, tích hợp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến đầu tháng 11/2020, Quảng Ninh đã cung cấp 491/1.725 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trở thành địa phương cung cấp nhiều nhất cả nước về dịch vụ công trực tuyến trên Cổng.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh, xây dựng các hệ thống ứng dụng thông minh trên các lĩnh vực hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, đa dạng hóa các dịch vụ thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, an ninh trật tự; tạo nền tảng thống nhất cho các ứng dụng kết nối trong công tác lãnh đạo, điều hành, ra các quyết định chính xác, kịp thời, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã xây dựng được 1.432 phòng học thông minh, phòng học tương tác tại 89 trường. Trong lĩnh vực y tế đã hoàn thành xây dựng 3 bệnh viện thông minh…

Một tiết học Toán ứng dụng CNTT của học sinh Trường THCS Cao Thắng, TP Hạ Long. Ảnh: Cao Quỳnh

Các hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo tại Quảng Ninh đã và đang được lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân như: Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp. các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên... Đặc biệt, UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techfest) năm 2019 với sự tham gia của hơn 6.000 người; tổ chức Hội thảo “Đón đầu công nghệ tương lai” giới thiệu về các giải pháp công nghệ: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng 5G..., các mô hình và sản phẩm kinh doanh đột phá cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn, các hội, hiệp hội doanh nghiệp các ngành nghề, giải đáp về công nghệ ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh…

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng Khu công viên công nghệ thông tin tập trung tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long với diện tích khoảng 8,46 ha nhằm phát triển dịch vụ thông minh sáng tạo, là đòn bẩy hình thành nền công nghiệp công nghệ cao tại Quảng Ninh. Đồng thời, tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo có thể ứng dụng thành tựu công nghệ hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào công tác quản lý, điều hành. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài để đổi mới tư duy đột phá vào một nguồn lực mới, khâu quan trọng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nắm bắt cơ hội tốt về hợp tác quốc tế để tiếp cận và tiếp nhận các công nghệ cao, hiện đại từ nước ngoài, tăng cường học tập kinh nghiệm của các quốc gia đã triến khai thành công.

Hà Chi

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn