DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Chuyển biến tích cực trong công tác dân vận

Với phương châm "gần dân, sát dân", các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nâng cao sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Lãnh đạo xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) nắm tình hình, động viên người dân triển khai mô hình vườn ươm cây gỗ lớn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận gắn với cuộc sống của nhân dân, lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên. Mọi chủ trương, chính sách triển khai đều xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách.

Năm 2020, trước những tác động lớn của đại dịch Covid-19, nhiều văn bản chỉ đạo, nghị quyết quan trọng đã được ban hành, triển khai, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đột phá chiến lược, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, được nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó phải kể đến các nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ kích cầu du lịch; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành liên quan giám sát thường xuyên, đột xuất, không báo trước việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại các địa phương gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020.

Các cấp, ngành, địa phương đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh tình hình, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay tại cơ sở. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công khai minh bạch các nội dung gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào thi đua yêu nước…, từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Nổi bật phải kể đến thành công bầu cử trưởng, phó thôn (bản, khu phố) nhiệm kỳ 2020-2022 được tiến hành đồng loạt vào ngày 5/1/2020; đại hội chi bộ được tiến hành đồng loạt vào ngày 18/1/2020 theo phương châm “Dân tin, Đảng cử”; kết quả 1.542/1.542 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (bản, khu phố).

Chính quyền cấp cơ sở còn thực hiện công khai minh bạch quy hoạch bồi dưỡng giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội… trên địa bàn, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Nhờ đó, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,36%.

Đồng chí La Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Húc Động (huyện Bình Liêu), chia sẻ: Tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đều được tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại nhà văn hóa thôn, khu, tại cuộc họp tổ dân, khu phố. Xã thường xuyên tạo điều kiện để nhân dân bàn bạc, thảo luận, quyết định một cách dân chủ. Từ đó, nêu cao tinh thần đồng thuận, tự nguyện đóng góp trong xây dựng các cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trên địa bàn.ĐVTN huyện Hải Hà vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trong chiến dịch “10 ngày đêm áo xanh thắng nhanh Covid-19”.

Các cấp ủy, chính quyền còn quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; duy trì tổ chức giao ban định kỳ giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, khu phố), trưởng ban công tác mặt trận, kịp thời nắm bắt giải quyết vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Song song với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành linh hoạt theo hướng “gần dân, vì nhân dân phục vụ”; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, chế độ công chức, công vụ, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính với mục tiêu cao nhất là đem lại sự hài lòng cho nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, an toàn xã hội. Trong đó phải kể đến việc chiến dịch “10 ngày đêm áo xanh thắng nhanh Covid-19”, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; đã có trên 400.300 lượt người cài đặt, tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng.

Các cấp ủy, chính quyền còn chỉ đạo thành lập các mô hình tự quản về phòng, chống dịch tại 100% các thôn, bản, khu phố theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nắm chắc tình hình biến động của người dân, du khách đến và đi qua vùng dịch; góp phần giữ vững địa bàn an toàn… Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, chỉ trong 15 ngày triển khai…

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đã  phát huy hiệu quả, góp phần vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trúc Linh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn