DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì.


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Trong đó đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết để thực hiện một cách bài bản, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng công tác lý luận chính trị và bồi dưỡng, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng được triển khai đồng bộ, chủ động với nhiều hình thức phong phú, nhất là công tác thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác phòng, chống dịch bệnh và những vấn đề phức tạp. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, định hướng dư luận xã hội có chuyển biến rõ nét. Công tác đấu tranh, phản bác, xử lý, triệt phá thông tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc được các lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh yêu cầu trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng. Rà soát, tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm chuyên gia, Tổ thư ký, trang thiết bị Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35. Tập trung nắm và dự báo tình hình, để kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhất là đối với các vấn đề liên quan đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, xây dựng lực lượng nhất là trên môi trường mạng xã hội. Nâng cao tính chủ động trong thông tin, tuyên truyền, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Nhóm chuyên gia, các cộng tác viên của các đảng bộ trực thuộc; chủ động nắm bắt và xử lý tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ngay từ cơ sở.


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020.

 

Quốc Thắng – Phạm Hưng

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn