DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 14/1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị.


Bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã khẩn trương chỉ đạo, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 23/10/2020 để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Theo đó, yêu cầu cấp tỉnh và cấp huyện phải thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban và phải xong trước ngày 20/01/2021, đối với cấp xã, xong trước ngày 25/01/2021; Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trước ngày 07/02/2021; Thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội; Ban bầu cử HĐND cấp mình, xong trước ngày 14/3; Thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử trước ngày 03/04/2021.

Kế hoạch cũng nêu rõ các yêu cầu cụ thể về tiến độ thực hiện công việc đối với việc tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác bầu cử; công tác tuyên truyền, nhân sự; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn để các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, cấp uỷ, tổ chức đảng bám sát và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc xây dựng các phương án, kịch bản, biện pháp sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, kể cả các tình huống xấu nhất, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử chu đáo, tuyệt đối an ninh, an toàn, thành công.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Công tác bầu cử phải được chuẩn bị thận trọng, chu đáo nhất, hoàn thành tốt nhất phục vụ cuộc bầu cử với mục tiêu đúng luật, bảo đảm tính dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể bảo đảm an ninh, an toàn, đúng tiến độ; tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, chất lượng, trang trọng, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả cuộc bầu cử. Phải khẩn trương triển khai quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất. Trước mắt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, có năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu, bảo đảm các điều kiện để mỗi công dân thực hiện đúng, đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Đồng thời, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trúc Linh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn