DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG HẢI YÊN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hải Yên
Địa chỉ: Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Bà mẹ VNAH hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai và gửi kèm hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ, giấy tờ quy định gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.
- Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến  bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05);
- Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
- Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
f) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
g) Kết quả thực hiện: Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, Quyết định trợ cấp một lần.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (Mẫu BM1, Mẫu BM2 Thông tư số 05)
k) Yêu cầu, điều kiện: không.
l) Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản khai cá nhân (Tải biểu mẫu)
2 Biên bản ủy quyền
3 Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn