DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
QUẢNG NINH
Chọn năm:
select
99%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
473,572 hồ sơ
Đã giải quyết:
475,766 hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
TÌNH HÌNH TỔNG HỢP THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
Tháng 1
99 %
đúng hạn
Giải quyết 39092 hồ sơ
Tháng 2
98 %
đúng hạn
Giải quyết 53586 hồ sơ
Tháng 3
99 %
đúng hạn
Giải quyết 61316 hồ sơ
Tháng 4
98 %
đúng hạn
Giải quyết 29755 hồ sơ
Tháng 5
99 %
đúng hạn
Giải quyết 54066 hồ sơ
Tháng 6
99 %
đúng hạn
Giải quyết 63384 hồ sơ
Tháng 7
99 %
đúng hạn
Giải quyết 64156 hồ sơ
Tháng 8
99 %
đúng hạn
Giải quyết 56850 hồ sơ
Tháng 9
99 %
đúng hạn
Giải quyết 53561 hồ sơ
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH QUẢNG NINH
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn