DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
QUẢNG NINH
Chọn năm:
select
99%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
572,502 hồ sơ
Đã giải quyết:
569,635 hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
TÌNH HÌNH TỔNG HỢP THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
Tháng 1
99 %
đúng hạn
Giải quyết 42150 hồ sơ
Tháng 2
99 %
đúng hạn
Giải quyết 32150 hồ sơ
Tháng 3
99 %
đúng hạn
Giải quyết 54644 hồ sơ
Tháng 4
99 %
đúng hạn
Giải quyết 56102 hồ sơ
Tháng 5
100 %
đúng hạn
Giải quyết 56305 hồ sơ
Tháng 6
100 %
đúng hạn
Giải quyết 57286 hồ sơ
Tháng 7
100 %
đúng hạn
Giải quyết 51001 hồ sơ
Tháng 8
100 %
đúng hạn
Giải quyết 50508 hồ sơ
Tháng 9
99 %
đúng hạn
Giải quyết 50090 hồ sơ
Tháng 10
99 %
đúng hạn
Giải quyết 50675 hồ sơ
Tháng 11
99 %
đúng hạn
Giải quyết 63864 hồ sơ
Tháng 12
98 %
đúng hạn
Giải quyết 4860 hồ sơTỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH QUẢNG NINH
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn